רשלנות רפואיתתביעת הארסן

תביעת הארסן

מהות התביעה
עניינה של תביעה זו הינה רצף של פעולות, מעשים ומחדלים חמורים ביותר אשר גרמו להרעלתם של התובעים באמצעות ארסן (זרניך),  רעל קטלני וחומר מסרטן שנאסר לשימוש במדינת ישראל בשנת 1969.

האם מדובר בתביעה ייצוגית?
לא, אין מדובר בתביעה ייצוגית -  נסיבות המקרה, לדעתנו, אינן מתאימות לתביעה ייצוגית.

מי רשאי להצטרף לתביעה?
כל אזרח ו/או תושב מדינת ישראל אשר אכל עוף ו/או מוצרי עוף שהוזן וגודל בתחומי מדינת ישראל במהלך השנים 2004-2007.

מה תובעים:
תובעים נזקים בגין פגיעה באוטונומיה ובזכות הבחירה, כתוצאה מרשלנות, תקיפה, הפרת חובות חקוקות, והפרת הסכם.

על מה מוותרים ולא תובעים, ומדוע?
לא תובעים נזקים כספיים – כגון החזר רכישת עוף ו/או מוצרי עוף. תביעת החזרים כספיים של עוף ו/או מוצרי עוף אפשרית אך כרוכה בתשלום אגרה נוספת להנהלת בתי המשפט.
כמו כן לא תובעים נזקים פיזיים לגוף. הוכחת נזק פיזי הינה מורכבת וטעונה הוכחת נזק ממשי, ובנוסף הוכחת הקשר שבין אכילת העוף לבין הנזק הגופני.

העובדות:
 1. ארסן, הידוע גם בשם זרניך, הינו יסוד רעיל ביותר ממשפחת המתכות המזיק לבריאות האדם. לרעל זה אף היה תפקיד נכבד וידוע לשמצה בהיסטוריה ככלי רצח וזכה לכינוי "מלך הרעלים". התכונה הבולטת של ארסן היא שהוא לא נעלם.  חשיפה במינון מצטבר ואף במינון נמוך לרעל עלולה לגרום למחלות קשות כגון: מחלות לב וכלי דם, סרטן, פגיעה במערכת העיכול, ובתפקוד המנטלי והקוגנטיבי וללא טיפול אף למוות. חשיפה במינון גבוה גורמת למוות.
 2. בשל תכונותיו הרעילות, הארסן משמש בתעשיות ההדברה ואף מהווה יסוד לשימוש בלוחמה כימית. תכשירים המכילים ארסן אסורים לשימוש באירופה.
 3. במדינת ישראל, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימיים) התש"ך-1969 אוסר להאכיל עופות בחומר המכיל ארסן ואסור לשווק עופות שהוזנו בחומר מסוג זה.
 4. בסוף שנת 2003, בניגוד להוראות הצו, ותוך התעלמות בוטה ופוגעת מהשפעת הארסן על בריאות האדם והסביבה, נעשה שימוש בתכשיר רוקסרזון המכיל ארסן כבזרז גדילה לעופות ולחזירים בישראל. היתרי עסקה ניתנו לשני תוספי מזון שמכילים רוקסרזון: בינואר 2004 ניתן היתר ל- "NITRO-3 " של חברה מארה"ב ובמאי 2005 ניתן היתר לשימוש בתוסף המזון "קופורוקס" של חברה ישראלית.  
 5. החל מחודש ינואר 2004 מגדלי העופות השתמשו בתכשירים המכילים ארסן להאכלת העופות - הארסן מזרז את גידול העופות ובנוסף מעלה את ניצולת המזון בעופות בשיעור של 3% - 5%,  ומפחית את עלות גידולם.
 6. בשנת 2005 אותרו על ידי השירותים הווטרינריים שאריות ארסן בבשר עוף המיועד למאכל אדם ברמה גבוהה מהרמה המירבית המותרת, וזאת לראשונה זה עשר שנים. ממצאים חריגים נמצאו גם בשנת 2006.
 7. בתשובת משרד החקלאות בעניין זה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2008 נרשם כי השירותים להגנת הצומח נתנו את ההיתרים הנ"ל שכן לא היו מודעים לאיסור על הזנת עופות בחומר המכיל ארסן.  
 8. מסקנות מבקר המדינה מבדיקת העובדות שפורטו לעיל  כפי שהובאו  בדו"ח שנתי 59 ב'  שפורסם ביום 6.5.09  הינן
  כדלקמן:
  "מסיכום הדברים שפורטו לעיל מסתמן שהנהלת משרד החקלאות והשירותים להגנת הצומח העדיפו את עמדת החקלאים, ששיקולים כלכליים היו לנגד עיניהם. הדבר נעשה מתוך התעלמות מהדין, מהעמדה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה ומעמדתם של השירותים הווטרינריים ששללו את המשך השימוש בתכשירים המכילים ארסן."
  (ההדגשות אינן במקור – א.ג.).
 9. השתתפות בתביעה - כמה זה עולה לי ?
  9.1. השתתפות בתביעה אינה כרוכה בהוצאה כספית כלשהי. שכר הטרחה והוצאות התביעה ישולמו לעורך הדין רק במקרה של הצלחה.
  9.2. מה גובה שכר הטרחה? - במקרה שמקבלים כסף מהתביעה – ורק במקרה שמקבלים כסף, שכר הטרחה הינו 25% + מע"מ מהסכום שמקבלים ולא פחות מ 1,000 ₪ + מע"מ לכל תובע.
  9.3. האם יש תשלומים נוספים עבור שכר טרחה או הוצאות - כן, מהסכומים שמקבלים מחזירים לעורכי הדין את ההוצאות ששילמו, אם שילמו (כגון אגרות חוות דעת וכיוב'), וכן בנוסף - כל סכום שנקבע על ידי בית המשפט ומיועד לתשלום הוצאות משפט ו/או שכר טרחת עו"ד.

  לצפייה בדוגמאת הסכם שכר הטרחה ויפוי הכח לחץ כאן!


פרטים אישיים
*שם פרטי
*שם משפחה
*תעודת זהות (9 ספרות)
רחוב / ת.ד.
עיר
טלפון בבית
*טלפון נייד
*דוא"ל
תאריך לידה
אישורים למיניהם
*אני מצהיר/ה שאכלתי עוף ו/או מוצרי עוף בין השנים 2004-2007 הנני מאשר שקראתי את דברי ההסבר לתביעה. הנני מאשר שקראתי את הסכם שכר הטרחה וייפוי הכח והנני מסכים להצרף לתביעה הנ"ל בהתאם לתנאים המפורטים. ידוע לי ואני מאשר שמאחר ומדובר בתביעת מרובת תובעים לעורך הדין תהא הסמכות הבלעדית להחליט על סיום התביעה במסגרת הסכם פשרה. ידוע לי שהתביעה אינה כוללת נזקי גוף שנגרמו ו/או יגרמו לי כתוצאה מאכילת ארסן והיא אינה כוללת את החזר עלויות העוף ו/או מוצריו אשר נרכשו על ידי. ידוע לי שהצטרפותי לתביעה מתנית בהסכמת עורך הדין וחתימה על יפוי הכח והסכם שכר הטרחה.